Tìm theo
Giá từ
Mainboard
CPU
Ram
HDD
Màn hình

Máy bộ TKD

Máy bộ TKD PC6 -|-
Giá: 9.129.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,..
Máy bộ TKD PC5 -|-
Giá: 8.329.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,..
Máy bộ TKD PC4 -|-
Giá: 7.739.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,..
Máy bộ TKD PC3 -|-
Giá: 7.330.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,..
Máy bộ TKD PC2 -|-
Giá: 7.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,..
Máy bộ TKD PC1 -|-
Giá: 6.830.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Thích hợp cho mọi người tiêu dùng : cá nhân , công ty , văn phòng ,...