Tìm theo
Giá từ
Hãng sản xuất
  • Xiudun

Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 5500 -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
- Máy đếm khí nén tốc độ cao 100 tờ/4s. - có chức năng tách tờ.
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2131 -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền thông thường. - Tự động xóa và cộng dồn. - Có chức năng tách tờ.
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2200C -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền thông thường. - Tự động xóa và cộng dồn. - Có chức năng tách tờ.
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2010A/3000 -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền thông thường. - Tự động xóa và cộng dồn. - Có chức năng đếm được ngoại tệ.
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN H5 -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền Polymer chuyên dùng cao cấp, có mức độ kiểm tra polymer chính xác(70-80%). Có chức năng đếm ngoại tệ.
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 668E -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
- Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. - Tự động xóa và cộng dồn. - Có chức năng đếm ngoại tệ. Có hệ thống hút bụi. - Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loạ
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2850V -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. - Tự động xóa và cộng dồn. - Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại. - Có chức năng tách tờ. - Có chức năng đếm ngoại
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 6688W -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. - Tự động xóa và cộng dồn. Có chức năng đếm ngoại tệ. - Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại. - Có chức năng tách tờ
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 9000 -|-
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
- Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. - Tự động xóa và cộng dồn. - Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại. - Có chức năng tách tờ. - Có hệ thống hút bụi